Bảng giá hosting doanh nghiệp

Hosting Doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp có quy mô nhưng lại chọn những dịch vụ phổ thông, xem nhẹ dịch vụ hosting, email như là thành phần phụ của công ty, nên chọn dịch vụ thiên về giá ,đầu tư cho khoản này chưa bằng 1/10 mức lương của 1 nhân viên thư ký/ tháng, nhưng dịch vụ lại được dùng cho cả 1 công ty để vận hành phát triển kinh doanh, marketing,… trong khi web/email quyết định tính sống còn của doanh nghiệp khi tham gia thương mại trên internet. Theo thống kê của các tạp chí trong và ngoài nước hơn 50% khách hàng đến với doanh nghiệp là từ Internet /web trong thời đại ngay nay.


Gói host Super Host

Dành cho những website có lượng truy cập lớn và lượng email lớn. Gói host này đặt tại các server có cấu hình mạnh mẽ, trên máy chủ IBM X3650, raid 10.

Đặc Tính Server
Superhost #1
Superhost #2
Superhost #3
Server đặt tại
Việt Nam
Dung lượng
10 GB
50 GB
200 GB
Băng thông
350 GB
600 GB
1000 GB
Subdomain
50
100
150
Email POP3/webmail
200
1000
1500
ASP/ASP.net
 
ASP.net 2.0
ASP.net 3.5
PHP 5
MSSQL Database Server
10
10
15
MySQL 5
10
10
15
Số lượng domain
10
20
30
Giá (hàng tháng) 1.000.000 VNĐ 1.800.000 VNĐ 3.600.000 VNĐ
Backup
Hàng tuần

Bảng giá Hosting Windows 

Thông Tin Cá Nhân Cá Nhân ++ Bán Chuyên Nghiệp Bán Chuyên Nghiệp ++ Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp TM Điện Tử
Chi phí hàng tháng
18.000 32.000 45.000 67.000 80.000 125.000 190.000
Thanh toán Tối thiểu 1 năm / Thanh toán 2 năm giảm 10%
Domain  1 2 3 5 10 20 30
Dung lượng 300 MB 600 MB 800 MB 1.0 GB 1.5 GB 3 GB 5 GB
Băng thông 5 GB 10 GB 15 GB 25 GB 30 GB 80 GB 150 GB
Email POP3/webmail 10 15 20 25 30 50 100
MySQL5 0 1 1 2 3 5 7
Đặt mua  Đặt mua  Đặt mua  Đặt mua  Đặt mua  Đặt mua  Đặt mua  Đặt mua

Bảng giá Hosting Linux

Thông Tin Cá Nhân Cá Nhân ++ Bán Chuyên Nghiệp Bán Chuyên Nghiệp ++ Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp TM Điện Tử
Chi phí hàng tháng
18.000 32.000 45.000 67.000 80.000 125.000 190.000
Thanh toán Tối thiểu 1 năm / Thanh toán 2 năm giảm 10%
Domain  1 2 3 5 10 20 30
Dung lượng 300 MB 600 MB 800 MB 1.0 GB 1.5 GB 3 GB 5 GB
Băng thông 5 GB 10 GB 15 GB 25 GB 30 GB 80 GB 150 GB
Email POP3/webmail 10 15 20 25 30 50 100
MySQL5 0 1 1 2 3 5 7
Đặt mua  Đặt mua  Đặt mua  Đặt mua  Đặt mua  Đặt mua  Đặt mua  Đặt mua